35,000 تومان 30,000 تومان

به به ببینید براتون  چی اوردم لواشک انار.

البته این لواشک با همه‌ی لواشک‌هایی که

از جاهای دیگه میخرید فرق میکنه!چون از

انار ساوه و به دست خانومای خونه دار

تهیه میشه.سه طعم مختلف داریم

شیرین،ترش،ملس

لواشک انار

35,000 تومان 30,000 تومان

دسته: