90,000 تومان 85,000 تومان

گردوی ساوه.میدونستید برای شکستن گردو ساوه

نیاز به چکشو عمبر ندارید!گردوی ساوه پوست نازکه

و نیاز به چکش… نداره.خیلی راحت میشه با دست 

شکوندش.گردوی ساوه خوش رنگه و طعم فوق‌العاده‌ای

داره.

گردو ساوه

90,000 تومان 85,000 تومان

دسته: