65,000 تومان

به به رب انار ساوه آوردم براتون.

رب انار ساوه کالا از بهترین انار های ساوه

 به دست زن‌های خانه دار درست

میشه و کاملا محلیه.این رب انار رو تو

بقالیه سر کوچه تون پیدا نمیکنید. 

 انواع،ملس،شیرین ،ترس موجود است

رب انار علاء ساوه
رب انار علاء

65,000 تومان

دسته: