145,000 تومان 135,000 تومان

به به پسته کله قوچی ساوه.

پسته کله قوچی یکی از ارقام معروف پسته‌ی ایران 

هست.نزدیک به سه دهست که در ساوه پسته 

کشت میشه.به خاطر شرایط مناسب،پسته ساوه 

از کیفیت بالایی برخورداره.

پسته کله قوچی دست چین (درجه ۱)

145,000 تومان 135,000 تومان