35,000 تومان 30,000 تومان

به به شیره انگور سفید ساوه..

شیره انگور ساوه کاملا محلی بوده 

و به دست باغداران و زن‌های خانه دار 

تهیه میشه.از کفیت و لذیذ بودنش نگم 

براتون.مناسب برای فصل پایئز و زمستان.

شیره انگور سفید

35,000 تومان 30,000 تومان