30,000 تومان

(1کیلو گرم)

به به شیره انگور سفید ساوه..

شیره انگور ساوه کاملا محلی بوده 

و به دست باغداران و زن‌های خانه دار 

تهیه میشه.از کفیت و لذیذ بودنش نگم 

براتون.مناسب برای فصل پایئز و زمستان.

شیره انگور سفید ساوه
شیره انگور سفید

30,000 تومان