50,000 تومان 40,000 تومان

به به زیره ساوه.

یکی دیگه از محصولات ساوه کالا زیره سبزه 

زیره سبز هم تو ساوه به دست مزرعه‌دار‌ها 

کشت میشه.شرایط آب‌و‌ها‌یی مناسب خاک

غنی. باعث بوجود آمدن محصولی با کیفیت 

میشود.

زیره سبز علاء
زیره سبز علاء

50,000 تومان 40,000 تومان

دسته: