99,000 تومان

(1کیلو گرم)

زرشک ساوه.ساوه  دارای یکی از مرغوب ترین 

زرش‌های ایران است.کیفیت و قیمت مناسب 

طرفداران بسیاری را به خود جذب کرده.

زرشکه زرشک پلو تونو از ساوه کالا سرفارش 

بدین حتما.

زرشک
زرشک ساوه

99,000 تومان

دسته: