235,000 تومان

به به پسته کله قوچی ساوه.

پسته احمد اقایی یکی از ارقام معروف پسته‌ی ایران 

هست.نزدیک به سه دهست که در ساوه پسته 

کشت میشه.به خاطر شرایط مناسب،پسته ساوه 

از کیفیت بالایی برخورداره.

پسته احمد اقایی درجه ۱
پسته احمد آقایی دست چین (درجه ۱)

235,000 تومان

دسته: