بایگانی دسته‌ی: تاریخ پسته در دنیا

تاریخ پسته میوه‌ای همیشه خندان

تاریخ پسته در ایران و جهان

تاریخ پسته پسته درختی است کوچک که بومی آسیای مرکزی و خاورمیانه است.می‌توان گفت،منشا اصلی آن کشورهایی نظیر ایران،افغانستان،ترکمنستان و سوریه است.تاریخ نگاران بسیاری از دوران کهن به پسته اشاراتی داشته اند،که از آن جمله میتوان محمد ابن جریر طبری (قرن سوم هجری قمری ) را نام برده،و پیدایش پسته را با استقرار آدم در […]