بایگانی دسته‌ی: تاریخ انار

تاریخ انار در دنیا

history pomegranate

انار یا نار یکی از اولین گیاهان اهلی شده توسط بشر است که زادگاه اصلی آن آسیای مرکزی خصوصا کشور ایران میباشد.میتوان گفت کشت و کار انار را ایرانیها از دورانی کهن انجام می دادند ولی به صورت جنگلهای وحشی